הסכמי שיתוף

הסכם שיתוף הוא דרך המלך לעיגון הזכויות של כל אחד מהשותפים במקרקעין,והוא הדרך היעילה והמועדפת הן מצד השותפים והן מצד המחוקק.

הסכם השיתוף מגדיר את הזכויות ומערכת היחסים בין בעלי הקרקע.

חברת דה רוטס גלובל  תיטול את היוזמה,תגבש את השותפים השונים בקרקע ותוביל לחתימת הסכם שיתוף בין הבעלים השונים והכל תחת קורת גג אחת עד להגשמת המקרקעין .

הניסיון מלמד שבקרקעות לבנייה רוויה הגשמת המקרקעין מורכבת מאוד ודורשת ליווי של אנשי מקצוע בעלי מומחיות בתחום הנדל"ן.  חברת דה רוטס גלובל תפעל כקבוצה מגובשת בכדי להשיג את המיטב עבור חברי הקבוצה בפן התכנוני, המשפטי והניהולי. בכך יווצר  מצב בו העירייה ומוסדות התכנון מתנהלים מול גורם אחד שמייצג את כלל חברי הקבוצה דבר שיצור עדיפות לבעלי זכויות שהתאחדו תחת הסכם שיתוף, מהסיבה הפשוטה שלרשות המקומית יש אינטרס לפתח את מתחמי המגורים בשטחה וריבוי בעלויות לא מאוגדות. 

יתרונות באיגוד בעלים בהסכם שיתוף:

1. הניסיון מלמד שבקרקעות לבנייה רוויה הגשמת המקרקעין מורכבת מאוד ודורשת ליווי של אנשי מקצוע בעלי מומחיות בתחום הנדל"ן.  חברת דה רוטס גלובל תפעל כקבוצה מגובשת בכדי להשיג את המיטב עבור חברי הקבוצה בפן התכנוני, המשפטי והניהולי. בכך יווצר  מצב בו העירייה ומוסדות התכנון מתנהלים מול גורם אחד שמייצג את כלל חברי הקבוצה דבר שיצור עדיפות לבעלי זכויות שהתאחדו תחת הסכם שיתוף, מהסיבה הפשוטה שלרשות המקומית יש אינטרס לפתח את מתחמי המגורים בשטחה וריבוי בעלויות לא מאוגדות.

2. בחבירה משותפת של בעלי קרקעות תחת ניהול חברת דה רוטס גלובל הוא במציאת היזם המתאים שיציע עסקה מיטבית שתתאים לכל אחד מחברי הקבוצה ותכלול מספר אופציות: עסקת קומבינציה ,הענקת שירותי בנייה,עסקת מכר.

כמו כן בבחירת היזם נבחן את טיב ההצעה ונערוך התמחרות מול מספר יזמים בכדי לקבל את ההצעה הטובה ביותר עבור חברי הקבוצה.

ההסכם מול היזם שיזכה בהתמכרות יוגבל בזמן בכדי שלא יווצר מצב של חוסר פעילות מצד היזם ועוד סעיפים רבים שמטרתם להגן ולשמור על זכויות השותפים בהסכם השיתוף.

החסרונות המהותיים כאשר בעלי הקרקע אינם מאוגדים בהסכם שיתוף:

1.בעל מקרקעין שאינו מאוגד בהסכם שיתוף עלול למצוא את עצמו נפגע באופן קריטי מהליך פרסלציה של איחוד וחלוקה מחדש של המקרקעין ללא הסכמת הבעלים ופיזור החלקים התאורטיים של בעל הזכויות במתחמים השונים בתכנית.

2. במקרים בהם לא קיימת הסדרה בין בעלי הזכויות דהיינו לא קיים הסכם שיתוף, נוהגים שמאי המקרקעין להפחית את שווי הקרקע בשיעור של כ-15% משווי הזכויות (הפחתת מושע).

3. מקרה בו אחד מהשותפים מגיש בקשה לפירוק שיתוף במקרקעין ו"מכניס" את שאר השותפים לסכסוך ארוך וממושך של תביעות משפטיות שברוב המקרים בעלי הזכויות לא יכולים להגשים את ייעוד המקרקעין וזכויותיהם ימכרו לצד ג’ ויגרמו להפסד מצד הזכאים, הן מבחינת מחיר התמורה בעקבות המכירה הכפוייה המנוהלת בבית המשפט, והן בשל ההוצאות הרבות הכרוכות בהליך המשפטי (תשלום לשמאים,תשלום לכונסי נכסים, תשלומי אגרות,תשלום לעו"ד ועוד תשלומים למומחים שונים).

4.  השתלטות על קרקע מכיוון שכל חלק כולם שותפים בו. סעיף 27 לחוק המקרקעין, “מקרקעין שהם של כמה בעלים ,בעלותו של כל אחד מהם לפי חלקו מתפשטת בכל אתר ואתר שבמקרקעין ואין לשום שותף חלק מסוים בהם".

5. סירוב הבנקים וגופי המימון השונים לתת משכנתא למקרקעין שאינם מאוגדים בהסכם שיתוף, חברת דה רוטס גלובל תפעל עבור חברי הקבוצה לעריכת הסכם שיתוף ולקבלת מימון בנקאי עבור השותפים בקרקע להגשמת ייעוד המקרקעין.

6. קרקע ללא הסכם שיתוף הוא בניצול זכויות בנייה נוספות מעבר לתב"ע הקיימת.

מכל האמור לעיל ניתן להבין באופן מובהק כי התהליך הנכון להגשמת ייעוד מקרקעין לבנייה רוויה הוא עריכת הסכם שיתוף וליווי מקצועי לאורך כל הדרך עד גמר הפרויקט לחברת דה רוטס גלובל יש את הניסיון והידע לנהל עבור בעלי הקרקעות את האופרציה המורכבת בין בעלי הזכויות השונים ,מול הרשויות השונות על כל שלבי התכנון , המכרזים בין היזמים הקבלנים ובעלי המקצוע השונים, ובכך לתת פתרון מקיף וכולל לכל הסוגיות הניהוליות ,התכנוניות, והמשפטיות, כך שבעלי המקרקעין שמיוצגים על ידינו יוכלו להיות רגועים שיש מי שדואג בכל דבר ועניין.

שתפו:

שירותים נוספים

הפקעות

הפקעת מקרעין בישראל מהווה פגיעה קשה בזכות הקניין שהינה זכות יסוד והיא מתאפשרת לעיתים דחופות בהתאם למספר חוקים ועל ידי מספר גופים, כגון :ועדות תכנון

איתור רכוש אבוד

החברה פועלת בחיפוש אחר רכוש אבוד ומחפשת את יורשיו, הרכוש הנ"ל יכול להיות חשבון בנק אבוד, תכולת כספות, קרקע בנוייה/ לא בנוייה בארץ ובחו"ל, דבר

השאירו הודעה

דילוג לתוכן